PHÒNG TRUYỀN THÔNG

http://www.vinasenda.vn/


 
Chuyên Viên 01

Ms. Minh Trâm
 
Chuyên Viên 02

Ms. Thủy Tiên
 
Chuyên Viên 03

Ms. Thu Nguyễn
 
Chuyên Viên 04

Ms. Thu Trang 
Chuyên Viên 05

Ms. Trương Thương
 
Chuyên Viên 06

Ms. Lan Vi
 
Chuyên Viên 07

Ms. Hà Nga
 
Chuyên Viên 08

Ms. Thu Liễu 
Chuyên Viên 09

Ms. Thu Uyên
 
Chuyên Viên 10

Ms. Thu Liễu
 
Chuyên Viên 11

Ms. Phương Thảo
 
Chuyên Viên 12

Ms. Mỹ Duyên 
Chuyên Viên 13

Ms. Phan Hoàng
 
Chuyên Viên 14

Ms. Kim Đoan
 ​​​​​​​
Chuyên Viên 15

Ms. Mỹ Nhung
 ​​​​​​​
Chuyên Viên 16

Ms. Gia Hân 
Chuyên Viên 17

Ms. Mỹ Hợp
 ​​​​​​​
Chuyên Viên 18

Ms. Ngọc Thảo
 
Chuyên Viên 19

Ms. Mỹ Nhung
 
Chuyên Viên 20

Ms. Thùy Trang 
Chuyên Viên 21

Ms. Mai Hương
 ​​​​​​​
Chuyên Viên 22

Ms. Ngọc Sương
 
Chuyên Viên 23

Ms. Hồng Ngọc
 ​​​​​​​
Chuyên Viên 24

Ms. Thu Thủy 
Chuyên Viên 25

Ms. Anh Thư
 
Chuyên Viên 26

Ms. Kim Nga
 
Chuyên Viên 27

Ms. Mỹ Lan
 ​​​​​​​
Chuyên Viên 28

Ms. Thanh Trúc